Załącznik nr 2 do regulaminu - Parametry przesyłek


1. Wstęp

Niniejszy dokument określa akceptowane przez Operatora Serwisu parametry przesyłek oraz sposoby ich pakowania. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, które nie zostały zdefiniowane poniżej mają znaczenie przypisane im w Regulaminie Serwisu.

 

2. Terminy wykorzystywane w dokumencie

  1. Prostopadłościan - graniastosłup, którego każda ściana jest prostokątem, a dowolne dwie ściany są równoległe, albo prostopadłe.
  2. Opakowanie Standardowe - karton z tektury o kształcie Prostopadłościanu, nieposiadający żadnych odkształceń, wybrzuszeń, wgnieceń oraz wystających elementów.
  3. Opakowanie Niestandardowe - każde opakowane niespełniające definicji Opakowania Standardowego, a w szczególności opakowanie o kształcie nieregularnym, cylindrycznym, okrągłym, owalnym, z wystającymi elementami, wymagające specjalnej obsługi w czasie transportu (np. posiada etykietę lub piktogram ostrożnie szkło, uwaga góra/dół itd.), owinięte folią lub innym materiałem, który utrudnia jego przesuwanie.
  4. Waga Przeliczeniowa - waga wymiarowa przesyłki wyliczana z wzoru:

                               -  (długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / 6 000) dla Inpost, DPD, GLS

                               -  (długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / 5 000) dla UPS

                               -  (długość [cm] x szerokość [cm] x wysokość [cm]) / 4 000) dla DHL, Fedex

 

3. Dopuszczalne parametry dla przesyłek kopertowych

Poniżej zostały szczegółowo określone dopuszczalne parametry dla przesyłek kopertowych dla wszystkich Przewoźników, którzy je obsługują.

                   Dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista przesyłki nie może przekroczyć 0,5 kg
  2. Długość i szerokość przesyłki  muszą być równe 35 cm x 25 cm
  3. Wysokość przesyłki nie może przekroczyć 5 cm

 

4. Rodzaje przesyłek paczkowych  i ich dopuszczalne parametry

Poniżej zostały szczegółowo określone rodzaje przesyłek paczkowych i ich dopuszczalne parametry dla poszczególnych przewoźników. 

Inpost

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 50 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 200 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 120 cm
  2. Suma wszystkich boków przesyłki nie przekracza 220,00 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  przekracza 120 cm
  2. Suma wszystkich boków przesyłki przekracza 220,00 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

Paczkomaty

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista przesyłki nie może przekroczyć 25 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 64 cm
  3. Długość drugiego najdłuższego boku nie może przekroczyć 41 cm
  4. Długość najkrótszego boku nie może przekroczyć 38 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 64
  2. Długość drugiego najdłuższego boku nie przekracza 41 cm
  3. Długość drugiego najdłuższego boku nie przekracza 41 cm
  4. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia poniższy warunek:

  1. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

DHL

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 30 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 200 cm
  3. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 300 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 120 cm
  2. Długość każdego z pozostałych boków przesyłki nie przekracza 60 cm 
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  przekracza 120 cm
  2. Długość jakiegoś z pozostałych boków przesyłki przekracza 60 cm 
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

Fedex

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 70 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 200 cm
  3. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 300 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 150 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki nie przekracza 70 cm
  3. Suma dwóch najdłuższych boków przesyłki nie przekracza 180 cm 
  4. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe
  5. Przesyłka, która nie zawiera w sobie składowych, które mogą się rozsypać, potłuc, rozlać, etc.

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Waga rzeczywista lub przeliczeniowa przesyłki przekracza 35 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  przekracza 150 cm
  3. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki przekracza 70 cm
  4. Suma dwóch najdłuższych boków przesyłki przekracza 180 cm
  5. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

UPS

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 70 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 270 cm
  3. Suma długości i obwodu przesyłki nie może przekroczyć 290 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 100 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki nie przekracza 76 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Waga rzeczywista lub przeliczeniowa przesyłki przekracza 30 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  przekracza 100 cm
  3. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki przekracza 76 cm
  4. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

DPD - przesyłki krajowe

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 50 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 250 cm
  3. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 300 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 150 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki nie przekracza 60 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki przekracza 150 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki przekracza 60 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

DPD - przesyłki międzynarodowe

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 30 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki nie może przekroczyć 175 cm
  3. Suma długości i obwodu przesyłki nie może przekroczyć 300 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 150 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki nie przekracza 60 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia poniższy warunek:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki przekracza 150 cm
  2. Długość drugiego najdłuższego boku przesyłki przekracza 60 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

GLS - przesyłki międzynarodowe

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 30 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 200 cm
  3. Suma długości i obwodu przesyłki nie może przekroczyć 300 cm
  4. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie przekracza 200 cm
  2. Suma długości i obwodu przesyłki nie przekracza 300 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia poniższy warunek:

  1. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

                  Uwaga: Operator Serwisu nie wyraża zgodny na nadawanie przesyłek niestandardowych w przypadku GLS

AmbroExpress

                  Maksymalne dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista lub Waga Przeliczeniowa przesyłki nie może przekroczyć 50 kg
  2. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 400 cm
  3. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 400 cm

                  Przesyłka standardowa to przesyłka, która spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 400 cm
  2. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 400 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Standardowe

                  Przesyłka niestandardowa to przesyłka, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. Długość najdłuższego boku przesyłki  nie może przekroczyć 400 cm
  2. Suma wszystkich boków przesyłki nie może przekroczyć 400 cm
  3. Przesyłka jest zapakowana w Opakowanie Niestandardowe

 

5. Dopuszczalne parametry dla przesyłek paletowych

Poniżej zostały szczegółowo określone dopuszczalne parametry dla przesyłek paletowych dla wszystkich Przewoźników, którzy je obsługują. 

                   Dopuszczalne parametry 

  1. Waga rzeczywista przesyłki (paleta wraz z towarem) nie może przekroczyć 800 kg
  2. Wymiary podstawy palety, na której został umieszczony towar muszą być równe 120 cm x 80 cm
  3. Wysokość przesyłki (paleta wraz z towarem) nie może przekroczyć 180 cm
  4. Towar znajdujący się na palecie nie może wystawać poza krawędzie palety

 

6. Wymagania dotyczące sposobu pakowania przesyłek

  1. Przesyłka musi być zapakowana w sposób, który zabezpiecza jej zawartość, uniemożliwia jej otwarcie bez ingerencji w opakowanie, uniemożliwia utratę jej zawartości oraz uszkodzenie innych przesyłek w transporcie.
  2. Opakowanie należy zamknąć w sposób trwały, który uniemożliwi jego samoczynne otwarcie.
  3. Do zamknięcia opakowania należy stosować taśmę samoprzylepną przeznaczoną do pakowania, Do zamknięcia opakowania w szczególności nie należy stosować taśmy maskującej, taśmy celofanowej, taśmy izolacyjnej czy sznurka.
  4. Opakowanie  przesyłki nie może być uszkodzone.
  5. Jeżeli opakowanie było używane wcześniej należy usunąć z niego wszelkie niepotrzebne oznaczenia, etykiety i informacje.
  6. Opakowanie należy dostosować do zawartości i wagi przesyłki.
  7. Zawartość przesyłki wewnątrz opakowania powinna być unieruchomiona przy pomocy odpowiedniego materiału amortyzującego.
  8. Jeżeli w opakowaniu znajduje się kilka elementów, każdy z nich powinien być zabezpieczony osobno.
  9. Opakowanie, w którym przesyłane będą przedmioty kruche takie jak szkło, wyroby ceramiczne, dzieła sztuki, sprzęt elektroniczny itp., jeśli są dopuszczone przez przewoźnika do transportu, powinno być odpowiednio oznaczone i opisane (np. uwaga szkło, ostrożnie, przedmioty kruche, góra/dół, itp.). Przesyłki zawierające przedmioty kruche mogą wymagać dodatkowego materiału amortyzującego i podwójnego opakowania, należy je oddzielić od siebie oraz od rogów i boków opakowania.

 

7. Towary wyłączone z przewozu przez Przewoźników

Operator Serwisu nie wyraża zgody na nadawanie:

  1. zwłok lub szczątek ludzkich
  2. dzieł sztuki, przedmiotów o znacznej wartości naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych, przedmiotów mających wartość kolekcjonerską,
  3. metali i kamieni szlachetnych,
  4. biżuterii i zegarków,
  5. tablic rejestracyjnych,
  6. paszportów (dotyczy wyłącznie DPD), 
  7. futer i skór (dotyczy wyłącznie DPD),
  8. kamizelek kuloodpornych (dotyczy wyłącznie DPD),
  9. napinaczy pasów bezpieczeństwa (dotyczy wyłącznie DPD),
  10. poduszek powietrznych (dotyczy wyłącznie DPD),
  11. alkoholu oraz napojów alkoholowych,
  12. tytoniu oraz papierosów,
  13. materiałów promieniotwórczych,
  14. materiałów łatwopalnych,
  15. przesyłki uszkodzonej lub zdekompletowanej w momencie przyjmowania do przewozu,
  16. gotówki i innych wartości pieniężnych, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
  17. papierów wartościowych,
  18. nośników zawierających wartości sentymentalne np. pamiętniki oraz inne dokumenty o wartości emocjonalnej  oraz sentymentalnej czy kolekcjonerskiej,
  19. żywności, rzeczy łatwo psujących się, towarów wymagających temperatury kontrolowanej lub innych specjalnych warunków przewozu,
  20. produktów leczniczych w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponentów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody Przewoźnika na wykonanie takiej usługi, nie dotyczy produktów przeznaczonych do obrotu poza aptecznego,
  21. przedmiotów, dla których wymagane są oznakowania znakami akcyzy,
  22. rzeczy przewożonych pod plombą celną,
  23. mienia przesiedleńczego,
  24. broni i amunicji,
  25. organów ludzkich, płynów ustrojowych oraz produktów metabolizmu ludzkiego,
  26. części i akcesoriów samochodowych takich jak: zderzaki, spojlery, tłumiki, części karoserii, silniki, skrzynie biegów, szyby, akumulatory, paliwa, oleje, smary, bagażniki, chłodnice,
  27. mebli złożonych takich jak np: łóżka, kanapy, wersalki, fotele, itp. (dotyczy wyłącznie Fedex),
  28. wanien, zlewów, kabin prysznicowych, płytek, ceramiki (dotyczy wyłącznie Fedex),
  29. szyb, luster, blatów, witryn, lamp, żyrandoli, towarów szklanych, towarów  z elementami szklanymi, opakowań szklanych, akwariów (dotyczy wyłącznie Fedex),
  30. desek surfingowych, kajaków, sztywnych żagli, masztów (dotyczy wyłącznie Fedex),
  31. bramek, stołów bilardowych, pingpongowych, do cymbergaja i piłkarzyków (dotyczy wyłącznie Fedex),
  32. bieżni i atlasów, rowerków treningowe (dotyczy wyłącznie Fedex),
  33. lad chłodniczych (dotyczy wyłącznie Fedex),
  34. drabin (dotyczy wyłącznie Fedex),
  35. roślin, zwierząt – w tym żywej przynęty wędkarskiej,
  36. sejfów, kas pancernych (dotyczy wyłącznie Fedex),
  37. bram, ogrodzeń, krat (dotyczy wyłącznie Fedex),
  38. artykułów AGD takich jak pralka, lodówka itp. (dotyczy wyłącznie UPS),
  39. elementów budowlanych takich jak: beton, bruk, cegły, pustaki, granity, marmury, kamień, rynny, stropy, kruszywa i inne elementy sypkie w tym pakowane w worki (dotyczy Fedex),
  40. futryn, drzwi, okiennic, okien, elementów stolarki budowlanej (dotyczy wyłącznie Fedex),
  41. kleju i farb w plastikowych wiaderkach (dotyczy wyłącznie Fedex),
  42. płyt offsetowych (dotyczy wyłącznie Fedex),
  43. innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp., lub też rzeczy wymagających zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu lub użycia środków transportowych nie będących w dyspozycji Przewoźnika,
  44. przesyłek adresowanych na numery skrytek pocztowych,
  45. w przewozach krajowych przesyłek o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami),
  46. przesyłek, których stan jest wadliwy lub Opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego Opakowania,
  47. przesyłek, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Przewoźnika lub warunki drogowe danej gałęzi transportu nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,
  48. rzeczy niebezpiecznych w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych.
 

WyślijPrzesyłkę

Masz paczkę do wysłania? W serwisie WyslijPrzesylke.pl zamówisz usługi kurierskie online. Wszyscy kurierzy w jednym miejscu! Porównaj ceny usług, skorzystaj z prostego formularza i zamów kuriera.
Kontakt
Masz pytania?
Sprawdź pomoc
Napisz do nas
Obsługa Klienta:
Pn - Pt: 9.00 - 17.00
So - Nd: Nieczynne

Wszystkie prawa zastrzeżone D4M Sp. z o.o.
Płatności obsługuje tpay.com
   

Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Kliknij przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.